אהוד ברק במונולוג וברקע גלימות הברונזה של אניטה

 
אהוד ברק במונולוג וברקע גלימות הברונזה של אניטה